Products
      Lithium polymer battery
      Cylindrical Li-ion batteries
      LiFePO4 Batteries
      High power batteries
      High energy battery
      Ni-MH/Ni-CD Battery
 
High power batteries You Are Here :Home >> High power batteries

High power series
Following the list is the high power series batteries, serves as the power equipment. Such as toys, model, and Military thing.

,
High Power Li-Polymer Battery
(For R/C models)
Model  Capacity(mAh) Voltage(V) Dimension Weight(g) Max Discharge Current
T(mm)±0.2 W(mm)±0.5

L(mm)±1.0

Continuous  Burst  Cut-off 
Discharge  Discharge Voltage
Current Current (V)
RC6036105P 2300 3.7 6 36 105 54 8C 20C 2.75V
RC7243128P 3850 3.7 7.2 43 128 90 8C 20C 2.75V
RC9574135P 10000 3.7 9.5 74 135 230 8C 20C 2.75V
RC401218P 30 3.7 4 12 18 1.1 12C 25C 2.75V
RC451417P 50 3.7 5 14 17 1.6 12C 25C 2.75V
RC501218P 50 3.7 5 12 18 1.6 12C 25C 2.75V
RC501417P 60 3.7 5 14 17 1.8 12C 25C 2.75V
RC601417P 70 3.7 6 14 17 2 12C 25C2.75V
RC651417P 85 3.7 6.5 14 17 2.4 12C 25C 2.75V
RC601717P 85 3.7 6 17 17 2.4 12C 25C 2.75V
RC701717P 100 3.7 7 17 17 2.8 12C 25C 2.75V
RC431528P 100 3.7 4.3 15 28 2.8 12C 25C 2.75V
RC551522P 100 3.7 6 15 22 2.8 12C 25C 2.75V
RC501721P 110 3.7 5 17 21 3 12C 25C 2.75V
RC551230P 130 3.7 5.5 12 30 3.5 12C 25C 2.75V
RC382030P 135 3.7 3.8 20 30 3.5 12C 25C 2.75V
RC601721P 150 3.7 6 17 21 3.6 12C 25C 2.75V
RC502025P 150 3.7 5 20 25 4.5 12C 25C 2.75V
RC452030P

180

3.7 4.5 20 30 6.8 12C 25C 2.75V
RC532030P 200 3.7 5.3 20 30 7 12C 25C 2.75V
RC652025P 220 3.7 7 20 25 7 12C 25C 2.75V
RC552036P 280 3.7 5.5 20 36 8 12C 25C 2.75V
RC702035P 350 3.7 6.5 20 36 8.7 12C 25C 2.75V
RC652240P 400 3.7 6.5 22 40 10 12C 25C 2.75V
RCW383048P 450 3.7 3.8 30 48 13 12C 25C 2.75V
RC752535P 450 3.7 7.5 25 35 13 12C 25C 2.75V
RC902530P 500 3.7 9 25 30 14 12C 25C 2.75V
RC553046P 600 3.7 5.5 30 46 16 12C 25C 2.75V
RCW403362P 620 3.7

4

33 62 17 12C 25C 2.75V
RC683048P 800 3.7 6.8 30 48 19 12C 25C 2.75V
RCW683048P 800 3.7 6.8 30 48 21 12C 25C 2.75V
RC403090P 1000 3.7 4 30 90 25 12C 25C 2.75
RC823048P 1000 3.7 8.2 30 48 25 12C 25C 2.75V
RC533562P 1000 3.7 5.3 35 62 25 12C 25C 2.75V
RC743255P 1100 3.7 7.4 32 55 28 12C 25C 2.75V
RCW953048P 1100 3.7 9.9 30 48 29.5 12C 25C 2.75V
RC533090P 1300 3.7 5.3 30 90 30.5 12C 25C 2.75V
RC683562P 1300 3.7 6.8 35 62 30.5 12C 25C 2.75V
RC5517170P 1300 3.7 5.5 17 170 30.5 12C 25C 2.75V
RC6220120P 1300 3.7 5.5 20 120 30.5 12C 25C 2.75V
RC803562P 1500 3.7 8 35 62 35 12C 25C 2.75V
RC533048HP 600 3.7 5.3 30 48 16 15C 30C 2.75V
RC602562HP 800 3.7 6 25 62 20 15C 30C 2.75V
RC723048HP 850 3.7 7.2 30 48 20.5 15C 30C 2.75V
RCW483562HP 850 3.7 4.8 35 62 20.5 15C 30C 2.75V
RC743048HP 900 3.7 7.4 30 48 22 15C 30C 2.75V
RC563562HP 1000 3.7 5.6 35 62 26 15C 30C 2.75V
RC503090HP 1200 3.7 5 30 90 29 15C 30C 2.75V
RC6020120HP 1200 3.7 6 20 120 29 15C 30C 2.75V
RC703562HP 1300 3.7 7 35 62 31.3 15C 30C 2.75V
RC554269HP 1400 3.7 5.5 42 69 33 15C 30C 2.75V
RC643480HP 1500 3.7 6 34 80 35 15C 30C 2.75V
RC763080HP 1500 3.7 7.6 30 80 36 15C 30C 2.75V
RC663090HP 1600 3.7 6.6 30 90 38 15C 30C 2.75V
RC754258HP 1600 3.7 7.5 42 58 38 15C 30C 2.75V
RC703480HP 1700 3.7 7 34 80 39 15C 30C 2.75V
RC603496HP 1800 3.7 6 34 96 42 15C 30C 2.75V
RC653296HP 1800 3.7 6.5 32 96 42 15C 30C 2.75V
RC853080HP 1800 3.7 8.5 30 80 43 15C 30C 2.75V
RC903467HP 1800 3.7 9 34 67 43 15C 30C 2.75V
RC723090HP 1900 3.7 7.2 30 90 44 15C 30C 2.75V
RC683496HP 2000 3.7 6.8 34 96 46 15C 30C 2.75V
RC903480HP 2200 3.7 9 34 80 50 15C 30C 2.75V
RC723496HP 2200 3.7 7.2 34 96 51 15C 30C 2.75V
RC724285HP 2400 3.7 7.2 42 85 63 15C 30C 2.75V
RC5061100HP 3000 3.7 5 61 100 74 15C 30C 2.75V
RC5048135HP 3100 3.7 5 48 135 82 15C 30C 2.75V
RC745690HP 3550 3.7 7.4 56 90 83 15C 30C 2.75V
RC8243150HP 4800 3.7 8.2 43 150 124 15C 30C 2.75V
RC8543150HP 5000 3.7 8.5 43 150 125 15C 30C 2.75V
RC552036SP 250 3.7 5.5 20 36 7.5 25C 50C 2.75V
RC383048SP 360 3.7 3.8 30 48 10 25C 50C 2.75V
RC453048SP 450 3.7 4.5 30 48 12 25C 50C 2.75V
RC603048SP 600 3.7 6 30 48 15 25C 50C 2.75V
RC783048SP 850 3.7 7.8 30 48 25 25C 50C 2.75V
RC6043128SP 2800 3.7 6 43 128 72 25C 50C 2.75V
RC6843128SP 3200 3.7 6.8 43 128 84 25C 50C 2.75V
RC7645100SP 3000 3.7 7.6 45 100 78 25C 30C 2.75V
RC7642125SP 3200 3.7 7.6 42 125 80 25C 50C 2.75V
RC7043128SP 3400 3.7 7.6 43 128 90

        25C

       30C
RC7643128SP 3600 3.7 7.6 43 128 90 25C 50C 2.75V
RC8243128SP 4000 3.7 8.2 43 128 103 25C 50C 2.75V
RC8043150SP 4500 3.7 8 43 150 115 25C 50C 2.75V
RC9545135SP 5000 3.7 9.5 45 135 125 25C 50C 2.75V
RC743255SP 1000 3.7 7.4 32 55 28 30C 60C 2.75V
RC553480SP 1200 3.7 5.5 34 80 31 30C 60C 2.75V
RC753562SP 1300 3.7 7.5 35 62 33 30C 60C 2.75V
RC683480SP 1500 3.7 6.8 34 80 40 30C 60C 2.75V
RC783480SP 1700 3.7 7.8 34 80 45 30C 60C 2.75V
RC803480SP 1800 3.7 8 34 80 48 30C 60C 2.75V
RC683496SP 1800 3.7 6.8 34 96 48 30C 60C 2.75V
RC703592SP 1900 3.7 7 35 92 50 30C 60C 2.75V
RC783296SP 2000 3.7 7.8 32 96 51 30C 60C 2.75V
RC723496SP 2000 3.7 7.2 34 96 51 30C 60C 2.75V
RC753496SP 2100 3.7 7.5 34 96 53 30C 60C 2.75V
RC783496SP 2200 3.7 7.8 34 96 55 30C 60C 2.75V
RC7245135SP 3600 3.7 7.2 45 135 91 30C 60C 2.75V
RC8245135SP 4000 3.7 8.2 45 135 100 30C 60C 2.75V
RC8545180SP 6000 3.7 8.5 45 180 160 30C 60C 2.75V
RC453562XP 740 3.7 4.5 35 62 19 35C 70C 2.75V
RC603562XP 1000 3.7 6 35 62 28 35C 70C 2.75V
RC4843128XP 2000 3.7 4.8 43 128 51 35C 70C 2.75V
RC7834106XP 2200 3.7 7.8 34 106 56 35C 70C 2.75V
RC5043128XP 2300 3.7 5 43 128 60 35C 70C 2.75V
RC5542125XP 2500 3.7 5.5 42 125 64 35C 70C 2.75V
RC5543128XP 2500 3.7 5.5 43 128 65 35C 70C 2.75V
RC6545135XP 3200 3.7 6.5 45 135 81 35C 70C 2.75V
RC7543150XP 4000 3.7 7.5 43 150 102 35C 70C 2.75V
Capaicty (mAh) Voltage(V) Continuous Burst Pack Dimension(mm) Model Weight(g)
C-rate T (±0.3) W (±0.5)  H(±1.0)
RC7400 7.4 40 60 2S2P 35 43 135 9043125SH40 410
RC5400 7.4 40 60 2S2P 25.1 47 139 5543125SH40 305
RC5400 7.4 40 60 2S2P 25.5 47 138.5 5543125SH40 308
RC5400 22.2 40 60 6S2P 70.5 44.5 137 5543125SH40 898
RC5400 18.5 40 60 5S2P 57 44 139 5543125SH40 753
RC5200 7.4 40 60 2S2P 35 42.5 92 854283SH40 290
RC5100 7.4 40 60 2S2P 25.5 46.5 138.5 5543125SH40 312
RC5000 7.4 40 60 2S2P 25.5 46.5 138.5 5543125SH40 312
RC5000 7.4 40 60 2S2P 25.5 46.5 138.5 5543125SH40 300
RC4000 7.4 40 60 2S1P 25.5 46.5 138.5 8043125SH40 300
RC3300 7.4 40 60 2S1P 25.5 46.5 138.5 754312, 5SH40 290

     
Address:F 20th, Bld.B, Xuegang South RD, Xuegang Hi-tech Industry Park,    
Telphone: 86-755-29226538     Web:www.ddzbattery.com    Email:info@ddzbattery.com    QQ: 21303771     by:dingmao
 
腾讯微博24杭州私家侦探天津私家侦探西安私家侦探泉州私家侦探唐山私家侦探赤峰私家侦探克拉玛依私家侦探汕头私家侦探绍兴私家侦探盐城私家侦探榆林私家侦探济南私家侦探德州私家侦探鄂尔多斯私家侦探恩施私家侦探广安私家侦探淮安私家侦探攀枝花私家侦探齐齐哈尔私家侦探石河子私家侦探四平私家侦探威海私家侦探日照私家侦探郑州私家侦探上海私家侦探南京私家侦探内江私家侦探丁2